Kontenery są coraz częściej wykorzystywane jako nośniki ładunku. Dzięki zastosowaniu kontenera zmniejsza się ryzyko przesuwania się towaru podczas transportu, ponieważ może ono zostać zablokowane przez stabilne ściany kontenera. Przesuwanie się ładunku może spowodować jego uszkodzenie, ale także, w najgorszym przypadku, wywołać reakcje łańcuchowe, które narażają na niebezpieczeństwo zarówno statek, jak i jego załogę. Przesunięcie się ładunku może spowodować poważne obrażenia podczas rozładunku, jeżeli wypadnie on po otwarciu drzwi.

Oprócz sił masowych innym poważnym problemem jest wilgoć, która może powodować rdzę, pleśń i uszkodzenia opakowań. 10% wszystkich szkód tranzytowych w kontenerach jest związanych z wilgocią.

Firmy ubezpieczeniowe i organy kontrolne szacują, że ładunek w co najmniej połowie wszystkich kontenerów jest nieodpowiednio zabezpieczony. Wartość związanych z tym szkód ładunkowych szacuje się na ogromne 500 miliardów USD rocznie. Dlaczego tak się dzieje, skoro odpowiednie zabezpieczenie ładunku jest tak opłacalną inwestycją i tanim środkiem ostrożności? Głównym problemem jest prawdopodobnie niski poziom wiedzy, ale inną przyczyną jest to, że wiele osób postrzega koszty sztauowania i mocowania w sposób zawężony, zamiast spojrzeć na nie z szerszej perspektywy. Prędzej czy później koszty pojawią się gdzie indziej.

W zależności od rodzaju transportu istnieją różne przepisy dotyczące mocowania ładunków w kontenerach. Jeżeli korzysta się z transportu intermodalnego, należy przestrzegać przepisów dla każdego rodzaju transportu. Najbardziej centralnym zbiorem przepisów jest Kodeks Postępowania CTU wydany przez IMO. Dla towarów niebezpiecznych istnieją specjalne regulacje. Więcej szczegółowych informacji można uzyskać na stronie internetowej Mariterm.

Forankra posiada wieloletnie doświadczenie w zabezpieczaniu ładunków w kontenerach i oferuje szeroką gamę produktów do wszystkich zastosowań związanych z zabezpieczeniem ładunków. Nasze rozwiązania spełniają wymagania kodeksu CTU i przepisów AAR. Forankra reprezentuje również w Polsce firmę Absortech i jej unikalne rozwiązania w zakresie ochrony przed wilgocią w kontenerach. Rozwiązania te również ułatwiają pracę, przyspieszają ją i zwiększają jej wydajność.

Forankra posiada szeroki wybór odpowiednich produktów i narzędzi do zabezpieczania ładunków w kontenerach. Należy pamiętać, że towary muszą być prawidłowo zasztauowane, a materiały do mocowania ładunków muszą być wybrane i użyte we właściwy sposób, co wymaga dobrej wiedzy. Zapraszamy do kontaktu z firmą Forankra w celu uzyskania porad i rekomendacji.

Przydatne informacje

Istnieje wiele przepisów dotyczących zapewnienia zabezpieczenia ładunku w kontenerach. Skontaktuj się z nami, aby porozmawiać o tym, jak możesz zabezpieczyć swój ładunek w optymalny sposób.

Usługi

Forankra oferuje szereg usług w zakresie zabezpieczania ładunków w kontenerach:

- Szkolenie w zakresie mocowania ładunków
- Doradztwo
- Produkty i rozwiązania dostosowane do potrzeb klienta

Przykłady produktów stosowanych do zabezpieczenia jednokierunkowego

Istnieje wiele różnych produktów, które mogą być stosowane do jednokierunkowego zabezpieczania kontenerów. Poniżej znajdują się przykłady takich produktów. Kliknij na link produktu, aby uzyskać więcej informacji i zobaczyć, jakie inne produkty są dostępne w ramach wybranej kategorii produktów.

 

 

Poduszki sztauerskie

Są najpopularniejszym narzędziem do zabezpieczania ładunku w kontenerze, poduszki wykonane z poplipropylenu, a po napompowaniu do odpowiedniego ciśnienia skutecznie zabezpieczają towar przed przemieszczaniem się. Do optymalizacji pracy i poprawy jej ergonomii polecamy dodatkowo inflator akumulatorowy, który pozwala na łatwiejszą pracę z poduszkami sztauerskimi. 

 

Pochłaniacze wilgoci Absortech

Absortech oferuje dwa waranty produktów do ochorny ładunku przed wilgotnością, pierwszy służy do zabezpieczenia zawartości paczek przed wilgotnością, są to głównie małe pochłaniacze wilgotności, które na etapie pakowania się dorzucane do opakować. Drugi wariant produktów, to doraźne rozwiązanie do ochrony przed wigotnością w wnętrzu kontenera. 

Systemy mocowań jednokierunkowe

Systemy mocowania jednokierunkowe to połączenie kilku różnych produktów, które razem tworzą wymagane rozwiązanie w zakresie mocowania ładunku w kontenerze. Oprócz odciągów i klamer w skład koncepcji wchodzą takie produkty, jak zabezpieczenia narożne, materiały cierne, środki osuszające i worki sztauerskie.

 

Specialne systemy mocowań kontenerowych oraz pasy portowe

Systemy specjalne, to nasze innowacyjne rozwiązania w zakresie mocowania i zabezpieczania ładunku w kontenerze.

Plomby kontenerowe

Plomby do zabezpieczania kontenerów na czas transportu. Zapewniają