Forankra Pol jest częścią Axel Johnson International AB i tym samym podziela wartości i wytyczne grupy dotyczące zrównoważonego rozwoju, Kodeksu Etycznego i Kodeksu Postępowania dla Dostawców.

Kodeks Etyczny

Kodeks etyczny firmy Axel Johnson International jest rozwinięciem podstawowych wartości naszej firmy - dalekowzroczności, dążenia do celu i dobrej współpracy - i odzwierciedla nasze zaangażowanie w etyczne praktyki biznesowe oraz przepisy prawne krajów, w których działamy.

Kodeks etyczny dotyczy praw i obowiązków wszystkich pracowników naszej grupy i obejmuje kwestie etyczne na poziomie indywidualnym, jak również polityki kierujące naszymi praktykami biznesowymi. Przypomina on, że każde działanie ma znaczenie, każdego dnia.

Przeczytaj więcej o naszym kodeksie etycznym.

Kodeks postępowania dostawców

Kodeks postępowania ma na celu zapewnienie, że dostawcy działają zgodnie z uznanymi na całym świecie minimalnymi standardami w zakresie praw człowieka, pracy i ochrony środowiska. Jeśli istnieje rozbieżność między wymaganiami a wynikami, wspieramy dostawcę w jej przezwyciężeniu.

Kodeks postępowania obejmuje:
- Karty praw pracowniczych i praw człowieka
- Karty dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy
- kartę etyki
- Karty środowiskowe

Przeczytaj więcej o naszym kodeksie postępowania.

 

Podejrzewasz naruszenie Kodeksu Etycznego?

Przestrzeganie naszego Kodeksu Etycznego traktujemy poważnie. Wszystkich pracowników, a także partnerów biznesowych, zachęcamy do zgłaszania podejrzeń naruszenia naszego Kodeksu Etycznego kierownictwu lub anonimowo za pomocą naszego systemu informowania o nieprawidłowościach. Nie ma konsekwencji za zgłoszenie szczerych wątpliwości.

Aby zgłosić problemy do naszego systemu informowania o nieprawidłowościach, kliknij tutaj..