Łańcuchy do mocowania ładunku oraz podnoszenia

Łańcuchy są dostępne w różnych gatunkach i standardach, gdzie ich wybór w głównej mierze opiera się na obszarze zastosowania. Najczęstszymi są normy DIN i SMS. Ważne jest fakty, aby łańcuchy używać w sposób prawidłowy oraz regularnie sprawdzać odkształcenia, ścieranie i inne zagrożenia wpływające na przerwania.

Należy pamiętać przy korzystaniu z łańcuchów o tym, że:

  • Należy używać wyłącznie do podnoszenia sklasyfikowanych łańcuch do podnoszenia i nigdy nie podnosić z skręconym łańcuchem.
  • Do regulowania długości cięgien, należy korzystać z haków skracających do tego przeznaczonych.
  • Łańcuch nie może być poskręcany, ani splątany.
  • Łańcuchy należy chronić przez ostrymi krawędziamy, korzystając na przykład z specjalnych podkładek.
  • Łańcuchy mogą pracować tylko w dopuszczalnej temperaturze, deklarowanej przez producenta.
  • Nie wolno stosować obciążenia na końcówce haków. Obciążenie powinno znajdować się w dolnej części haka.
  • Poszczególne elementy, powinny zawsze być poruszać się swobodnie w kierunku obciążenia.

Regularne przeglądy:

  • Łańcuch należy wymienić po wystąpieniu objawów trwałego wydłużenia, odkształcenia lub pęknięcia.
  • Zużycie łańcucha mierzone jest w dwóch prostopadłych kierunkach maksymalnie może wynieść 10% oryginalnej wielkości.
  • Aby uzyskać dodatkowe informacje, patrz na aktualnie obowiązujące normy oraz standardy.

Chemikalia:

Łańcuchy klasy 8 oraz klasy 10, nie mogą być narażone na kontakt z kwasami lub innymi agresywnymi substancjami chemicznymi. Nie mogą też być cynkowane.

 

Gatunek łańcucha Wykończenie Typ Zakres użycia
2 *

Ocynkowany,

nierdzewny

KL
HL
LL
Rolnictwo, zabezpieczanie, inne
8

Malowany, czarny

KL
LL
Osprzęt do podnoszenia, mocowanie ładunków
10 Malowany, niebieski KL Osprzęt do podnoszenia, mocowanie ładunków
Plastic Żółty/Czarny PE Kordon, znakowanie

* Ocynkowany ogniowo G20 jest czasami nazywany również łańcuchem komercyjnym.

Definicje:

Siła testowa (Manufacturing proof force (MPF)) Procent nominalnego maksymalnego obciążenia lub siły, z jaką łańcuch jest testowany po zakończeniu produkcji.

Siła zrywająca, jest to sia przy jakiej łańcuch pęknie podczas testów.

Maksymalne wydłużenie  jest to pomiar całkowitej zwiększonej długości sondy przy zerwaniu, wyrażony w % .

Dopuszczalne obciążenie robocze jest to maksymalne obciążenia pod jakim łańcuch może pracować wg deklaracji producenta, która bazuje na aktualnych normach i standardach.