Zabezpieczenie ładunku może być realizowane przez wybrany sposób lub też kombinacje następujących metod:

Blokowanie

Oznacza, że transportowany towar jest mechanicznie blokowany do stałych elementów konstrukcyjnych w ramach danej przestrzeni ładunkowej. Przykłady blokowania: ściany frontowe, kliny, worki wypełniające, klocki oraz belki.

Mocowanie

Przykłady mocowania: mocowanie z użyciem pasów mocujących, łańcuchów z zastosowaniem różnego rodzaju i konstrukcji napinaczy (metoda siłowa). Osprzęt mocujący może być użyty w różnych konfiguracjach systemowych np. mocowanie od góry, mocowanie bezpośrednie oraz poprzez mocowanie pętlowe.

Różne przykłady mocowania

Mocowanie pasami
Mocowanie za pomocą pasów tekstylnych jest jednym z najpopularniejszych sposobów zabezpieczania ładunku w transporcie. Jedną z najczęstszych metod mocowania pasami jest dociśnięcie towaru do podłoża w celu zwiększenia siły tarcia. Ładunek jest dociskany do podłoża, siła wynikająca z tarcia zostaje zwiększona i tym samym następuje blokowanie ustalonej pozycji ładunku w transporcie. Ten rodzaj mocowania stosowany jest w również w celu zapobiegania przewracania się ładunków. Wartość siły z jaką ładunek może zostać dociśnięty do podłoża, określona jest etykiecie pasa i oznaczona skrótem STF (Standard Tension Force).

Podczas stosowania metody bezpośredniej oraz pętlowej, istotnym parametrem jest parametr LC (Lashing capacity) czyli zdolność mocowania, określający z jaką siła może być obciążony pas oraz czy będzie ona wystarczająca, aby ładunek został zabezpieczony w sposób prawidłowy.


Mocowania łańcuchowe

Mocowanie łańcuchami jest stosowane tak samo jak mocowanie pasami z tą różnicą, że mocowanie za pomocą łańcuchów najczęściej realizowane jest metodą bezpośrednią. Wykorzystując łańcuchy klasy 8 lub klasy 10 można uzyskać zdecydowanie większe parametry zarówno dla LC, jak i dla STF.


Wbudowane urządzenia napinające

Napinacze najczęściej montowane są na stałe na zewnątrz przestrzeni ładunkowej. Występują w różnych konfiguracjach montażowych, rozmiarach i konstrukcjach. Mogą posiadać możliwość przechowywania taśmy podczas, gdy napinacz nie jest użytkowany. Do napinania taśmy służą specjalne korby lub dedykowane grzechotki o różnych długościach ramienia.

Określenie parametrów i oznaczeń pasów

Wybór sposobu mocowania uzależniony jest od rodzaju towaru, który ma zostać zabezpieczony a także rodzaju przewoźnika, który przewiezie ładunek (kolejowego, drogowego, morskiego, itp).

Od maja 2001 roku mocowania, z nielicznymi wyjątkami*, produkowane są zgodnie z normą EN-12195** w obrębie Unii Europejskiej. Wszystkie mocowania zaopatrzone są w oznaczenia, które zawiera co najmniej następujące informacje:

Zdolność mocowania (eng. Lashing capacity - LC)

Zdolność mocowania jest to siła określona jako maksymalne, dopuszczalne obciążenie naciągu. Jest ona wyrażana wartością, przy której pas może zostać użyty przy mocowaniu w układzie prostym lub pętlowym. Wartość ta jest podana w daN dla mocowania pasowego lub kN dla mocowania łańcuchowego.

1 daN ≈ 1 kg
1 kN = 100 daN

Nominalna Siła Ręczna (eng.Standard Hand Force - SHF)

Standardowa siła ręczna, dla której napinacz jest przeznaczony. Zazwyczaj jest to 50 daN (50 kg).

Nominalna siła napięcia (eng Standard Tension Force -STF)

Wskazuje siłę napinającą otrzymaną podczas pracy napinacza z podanym SHF (zwykle 50 daN). To właśnie ta wartość jest wykorzystywana do obliczania zapotrzebowania na pasy mocujące dla mocowania od góry.

Indentyfikacja taśmy lub łańcucha

Na etykiecie (lub tabliczce znamionowej) znajduje się również informacja, z jakiego materiału wykonana jest taśma lub z jakiej klasy materiału wykonany jest napinacz i łańcuch.

Siła zerwania (eng. Breaking Strength - BS)

Siła zrywająca to siła, jaką nowy system mocujący powinien wytrzymać przy prostym pociągnięciu. Oznacza to, że jeżeli haki mają być ciągnięte prosto od siebie, odciąg powinien wytrzymać co najmniej podaną wartość siły niszczącej.

* np. mocowanie na pokładzie statku może być oznaczone i skonstruowane w inny sposób.
** EN 12195-2 dla mocowań tekstylnych, EN 12195-3 dla mocowań łańcuchowych.

Obliczanie liczby mocowań potrzebnych do transportu.

Aby obliczyć ilość pasów potrzebnych do transportu i sposobu ich użycia, skontaktuj się z nami w celu uzyskania rekomendacji.

Chciałbyś dowiedzieć się więcej na temat dobryk praktyk podczas mocowania ładunków, tak aby mieć pewność, że nic nie pójdzie nie tak jak powinno?

Zachęcamy do zapoznania się z "Międzynarodowe wytyczne odnośnie bezpiecznego mocowania ładunków w transporcie drogowym".