Systemy ATD-2 oraz ATD-F są przeznaczone do wbudowania w ścianę pojazdu. Szyny zabudowane w ścianie optymalizują użyteczną szerokość furgonetki.. System jest zgodny z Europejską Dyrektywą 93/94 UE. - ATD-2 : szyny są wpuszczone w ścianę. Nie ma ryzyka, że palety zaczepią się o szynę. - ATD-F : szyny są częściowo wpuszczone w ścianę. Ryzyko zaczepienia się palet o szynę jest znacznie zredukowane. Poniżej skład standardowego zestawu do zamontowania.
 • Materiał: Aluminium
 • Znakowanie: Piek
  Proszę wskazać wiersz w poniższej tabeli, i kliknąć przycisk "Dodaj", aby uwzględnić ten produkt w zapytaniu
  Nr artykułu Model Description Packing Qty.
  32020009F ATD-2 Double decking single track ATD-2 1960mm 2
  32020010F ATD-2 Double decking double track ATD-2 1960mm 22
  32020003F ATD-F Double decking single track ATD-F 1960mm 2
  32020004F ATD-F Double decking double track ATD-F 1960mm 22
  32020001F ATD-2 & ATD-F Decking beam ATD 1000kg 23
  32020006F ATD-2 & ATD-F Double decking rod 1
  32010007F ATD-2 & ATD-F Double decking rod holder 1