System podwójnej podłogi XTRA-DECK ATD-2 & ATD-F - standard sets

Systemy ATD-2 oraz ATD-F są przeznaczone do wbudowania w ścianę pojazdu. Szyny zabudowane w ścianie optymalizują użyteczną szerokość furgonetki.. System jest zgodny z Europejską Dyrektywą 93/94 UE. - ATD-2 : szyny są wpuszczone w ścianę. Nie ma ryzyka, że palety zaczepią się o szyn

Pokaż więcej

  • Attribute icon
Systemy ATD-2 oraz ATD-F są przeznaczone do wbudowania w ścianę pojazdu. Szyny zabudowane w ścianie optymalizują użyteczną szerokość furgonetki.. System jest zgodny z Europejską Dyrektywą 93/94 UE. - ATD-2 : szyny są wpuszczone w ścianę. Nie ma ryzyka, że palety zaczepią się o szynę. - ATD-F : szyny są częściowo wpuszczone w ścianę. Ryzyko zaczepienia się palet o szynę jest znacznie zredukowane. Poniżej skład standardowego zestawu do zamontowania.
  • Materiał: Aluminium
  • Znakowanie: Piek
Opis dokumentów