Zawiesie łańcuchowe 4-cięgnowe z hakiem i skracaniem

Zawiesie łańcuchowe 4-cięgnowe wyposażone w hak bezpieczny i hak skracający. Dostępne są również alternatywne zakończenia, np. haki kontenerowe, szakle itp. Zawiesia są wyposażone w tabliczkę znamieniową.

Wymiar L mierzony jest od wewnętrznej strony górnej części ogniwa głównego do wewnętr

Pokaż więcej

Pokaż tabelę
Index produktu:

Zawiesie łańcuchowe 4-cięgnowe wyposażone w hak bezpieczny i hak skracający. Dostępne są również alternatywne zakończenia, np. haki kontenerowe, szakle itp. Zawiesia są wyposażone w tabliczkę znamieniową.

Wymiar L mierzony jest od wewnętrznej strony górnej części ogniwa głównego do wewnętrznej strony dolnej części haka.

  • Materiał: Stal
  • Znakowanie: zgodnie z normą, oznaczenie CE
  • Zakres temperatur: -29 - (+)205°C
  • Zakończenie: Malowany, żółty/czarny
  • standard: EN 818-4
  • Dodatkowa informacja: Klasa 8
  • Uwaga: Nie należy narażać na obróbkę cieplną.
  • Współczynnik bezpieczeństwa: 4:1
  • Klasa: 8

Chain Sling Grade 8

EN 818-4

Safety Factor 4:1

Chain ø 1-part 2-part 3-4-part Endless
rakt snarat u-form 2-parting-0-45 2-parting-45-60 3-parting-0-45 3-parting-45-60 andlos-rakt andlos-snarat andlos-uform
Straight pull Choke hitch Basket hitch 0°−45° 45°−60° 0°−45° 45°−60° Straight pull Choke hitch Basket hitch
mm Working load limit (WLL) in tons
6 1,12 0,90 2,24 1,60 1,12 2,36 1,70 2,24 1,80 4,48
7 1,50 1,20 3,00 2,12 1,50 3,15 2,24 3,00 2,50 6,00
8 2,00 1,60 4,00 2,80 2,00 4,25 3,00 4,00 3,15 8,00
10 3,15 2,50 6,30 4,25 3,15 6,70 4,75 6,30 5,00 12,6
13 5,30 4,25 10,6 7,50 5,30 11,20 8,00 10,60 8,50 21,20
16 8,00 6,30 16,00 11,20 8,00 17,00 11,80 16,00 12,50 32,00
19 11,20 9,00 22,40 16,00 11,20 23,60 17,00 22,40 18,00 44,80
20 12,50 10,00 25,00 17,00 12,50 26,50 19,00 26,00 20,00 50,00
22 15,00 12,00 30,00 21,20 15,00 31,50 22,40 30,00 23,60 60,00
26 21,20 17,00 42,40 30,00 21,20 45,00 31,50 42,40 33,50 84,80
32 31,50 25,20 63,00 45,00 31,50 67,00 47,50 63,00 50,00 126,00
Factor (KL) 1 0,8 2 1,4 1 2,1 1,5 2 1,6 4