Zawiesie linowe 1C TYP F1K

Zawiesie linowe zakończone kauszą z jednej strony oraz pętlą z drugiej.

Pokaż więcej

Pokaż tabelę

Zawiesie linowe zakończone kauszą z jednej strony oraz pętlą z drugiej.

Po kliknięciu na przycisk "Pokaż tabelę" wyświetli się tabela z wszystkimi danymi technicznymi produktu.

 

Ciąg prosty
Straight lift

Dopuszczalne obciążenie robocze (DOR) w tonach

Lina Ø (mm) Rdzeń z włókna - 1770 N/mm² Rdzeń stalowy - 1960 N/mm² Rdzeń stalowy - 1770 N/mm² Rdzeń stalowy - 1960 N/mm²
3 0,09 0,1 0,1 0,11
4 0,15 0,18 0,17 0,19
5 0,25 0,28 0,27 0,3
6 0,35 0,4 0,38 0,43
7 0,5 0,55 0,53 0,6
8 0,7 0,75 0,75 0,8
10 1,05 1,2 1,15 1,3
12 1,55 1,7 1,7 1,8
14 2,12 2,3 2,25 2,5
16 2,7 3 3 3,3
18 3,4 3,8 3,7 4,1
20 4,35 4,7 4,6 5,1
22 5,2 5,7 5,65 6,2
24 6,3 6,8 6,7 7,4
26 7,2 8 7,8 8,7
28 8,4 9,3 9 10
32 11 12 11,8 13
36 14 15 15 16,6
40 17 19 18,5 20,5
44 21 23 22,5 25
48 25 27 26 29,5
52 29 32 31,5 35
56 33,5 37 36 40
60 39 43 42 46
68   55    
71   60    

info / downloads

info / downloads

Steel Wire Rope Sling - Steel Core 2

ø 3 mm - 7 mm 6x19M WSC -1960N/mm2 / ø8 mm and up 6X36WS IWRC -1960N/mm2  - EN 13414-1

Safety Factor 5:1

Rope dia Ø 1-part 2-part 3-4-part Endless
rakt snarat u-form 2-parting-0-45 2-parting-45-60 3-parting-0-45 3-parting-45-60 andlos-rakt andlos-snarat andlos-uform
Straight pull Choke hitch Basket hitch 0°−45° 45°−60° 0°−45° 45°−60° Straight pull Choke hitch Basket hitch
mm Working load limit (WLL) in tons
3 0,12 0.09 0.23 0,16 0,12 0,25 0,18 0,23 0,19 0,47
4 0,21 0,17 0,42 0,29 0,21 0,44 0,31 0,42 0,33 0,84
5 0,32 0,26 0,65 0,45 0,32 0,68 0,49 0,65 0,52 1,30
6 0,47 0,37 0,94 0,66 0,47 0,98 0,70 0,94 0,75 1,87
7 0,64 0,51 1,28 0,89 0,64 1,34 0,96 1,28 1,02 2,56
8 0,82 0,66 1,64 1,15 0,82 1,72 1,23 1,64 1,31 3,28
9 1,04 0,83 2,07 1,45 1,04 2,18 1,56 2,07 1,66 4,15
10 1,28 1,02 2,56 1,79 1,28 2,69 1,92 2,56 5,05 5,12
11 1,55 1,24 3,10 2,17 1,55 3,25 2,32 3,10 2,48 6,20
12 1,84 1,47 3,67 2,57 1,84 3,85 2,75 3,67 2,94 7,34
13 2,17 1,73 4,33 3,03 2,17 4,55 3,25 4,33 3,47 8,66
14 2,51 2,01 5,03 3,52 2,51 5,28 3,77 5,03 4,02 10,06
16 3,29 2,63 6,57 4,60 3,29 6,90 4,93 6,57 5,26 13,14
18 4,15 3.,32 8,30 5,81 4,15 8,71 6,22 8,30 6,64 16,59
20 5,12 4,10 10,24 7,17 5,12 10,75 7,68 10,24 8,19 20,48
22 6,20 4,96 12,41 8,69 6,20 13,03 9,31 12,41 9,93 24,82
24 7,38 5,90 14,76 10,33 7,38 15,5 11,07 14,76 11,81 29,51
26 8,66 6,93 17,33 12,13 8,66 18,19 13,00 17,33 13,86 34,65
28 10,04 8,03 20,08 14,06 10,04 21,08 15,06 20,08 16,06 40,16
32 13,12 10,50 26,25 18,37 13,12 27,56 19,69 26,25 21,00 52,49
36 16,59 13,67 33,19 23,23 16,59 34,84 24,89 33,19 26,55 66,37
40 20,56 16,45 41,11 28,78 20,56 43,17 30,84 41,11 32,89 82,23
44 24,78 19,82 49,56 34,69 24,78 52,04 37,17 49,56 39,65 99,12
48 29,55 36,64 59,10 41,37 29,55 62,06 44,33 59,10 47,28 118,21
52 34,69 27,75 69,38 48,57 34,69 72,85 52,04 69,38 55,51 138,76
Factor (KL) 2 0,8 2 1,4 1 2,1 1,5 2 1,6 4