1.Сфера дії

1. Ці положення визначають терміни та умови продажу продукції, що діють в рамках Forankra Poland (далі скорочено Forankra) і контрагента, якщо інше не передбачено договором. В останньому випадку різні конкретні положення мають пріоритет над цими Правилами, а ці положення застосовуються в тій мірі, в якій вони не суперечать конкретним положенням договору.

2. Продукти відповідно до цих Правил являють собою як поставлене, так і зібране обладнання, деталі та компоненти, що входять до пропозиції Forankra.

3. Продаж продукції заснована на принципах продажу через договір купівлі-продажу.

4. Терміни та умови продажу повідомляються та приймаються контрагентом та доступні на загальнодоступному інтернет-сайті Forankra. Інші правила та умови продажу не є обов'язковими, якщо вони не були узгоджені Forankra в письмовій формі.

2. Прийняття зобов'язань

1. Зобов'язання Forankra перед контрагентом формуються виключно на підставі письмового договору або письмової заяви Forankra або письмового підтвердження прийняття замовлення до виконання (також в електронному вигляді).

2.Комерційна інформація, така як: каталог, реклама і т.д. виходячи з Forankra не є пропозицією в розумінні Цивільного кодексу і не є обов'язковою для Forankra.

3. Ціна

1. Ціна, яку клієнт зобов'язаний сплатити Forankra Pay, є переказом на банківський рахунок Forankra, зазначений у рахунку Forankra.

2. Контрагент не може без письмової згоди Forankra застосовувати затримання і відрахування за заздалегідь встановленою ціною

3. Ціни на продукти, якщо не вказано інше, не включають витрати на Страхування та доставку.

4. Будь-які витрати, які можуть виникнути в ході виконання замовлення, наприклад, перевантаження, страхування, банківські збори та інші збори і податки, що діють на момент виконання замовлення, лягають на замовника, якщо сторони не встановили інше.

5. Forankra має право змінювати ціну в разі, якщо контрагент після прийняття зобов'язань, зазначених у пункті 2.1 змінив умови замовлення (наприклад, специфікації, терміни поставки, місце поставки і т.ін.)

4.Умови оплати

1. Якщо сторони не вирішать інакше, оплата здійснюється у вигляді переказу на банківський рахунок Forankra протягом 14 днів з дати виставлення рахунку.

2. Датою оплати є дата зарахування суми на банківський рахунок Forankra.

3. У разі затримки оплати з боку договірної сторони, Forankra залишає за собою право призупинити поставки до моменту усунення перешкод, які впливають на виконання узгодженої послуги.

4. У випадку, якщо договірна сторона замовляє продукцію, а потім не приймає доставку, відкликає замовлення або будь-яке інше розірвання договору з причин, пов'язаних з договірною стороною, Forankra має право стягувати договірний штраф у розмірі 50% від валової вартості частково виконаного замовлення - штраф сплачується протягом 7 днів з письмової вимоги. Будь-які передоплати, зроблені стороною, що укладає договір, пов'язані з цим порядком, враховуються проти вищезазначеного договірного штрафу.

5. Forankra залишає за собою право вимагати відшкодування збитків, коли фактичний збиток перевищує умовний штраф, розрахований відповідно до п.4.4.

5. Відмова від власності

1. Контрагент стає власником продукції в момент повної її оплати. До цього моменту Forankra може претендувати на будь-які права, що випливають з власності, а також вимагати компенсації в разі пошкодження, зносу або невиправданого розпорядження.

6. Доставка, монтаж

1. Продукт вважається виданим контрагенту після його здачі в розпорядження в установленому місці-відповідно до положень зобов'язання, зазначених у п.2.1. Підставою для прийняття є підписаний контрагентом" пакувальний лист "або підписаний обома сторонами"приймальний протокол".

2. Контрагент зобов'язаний отримати продукцію відразу ж після зазначення можливої дати випуску, перевірити після її придбання і негайно (протягом 7 днів) надати письмове повідомлення Forankra, перевізнику або експедитору про можливі дефекти або недоліки.

3. Небезпека втрати або пошкодження продукції переходить до контрагента з моменту його видачі контрагенту. У разі, якщо контрагент не відібрав продукти у встановлені терміни, небезпека втрати або пошкодження переходить на нього в той момент, коли він мав можливість розпоряджатися продуктами.
4. Продукти, якщо контрагент не вказує письмово інакше, доставляються за рахунок контрагента через компанію-експедитора, зазначену Forankra.
5. Контрагент зобов'язаний забезпечити розвантаження продукції на місці поставки. Витрати на розвантаження і можливий збиток продукції під час розвантаження несе контрагент.
6. Терміни виконання, прийняті в зобов'язанні, зазначеному в п.2.1, є обов'язковими. Forankra не несе відповідальності за прострочення терміну поставки в разі, якщо Контрагент не дотримав термінів оплати або, якщо це потрібно, Замовник не зробив остаточного прийняття зобов'язань і продуктів протягом 3 робочих днів з дати їх отримання.

7. Гарантія

1. Forankra надає підрядникам безоплатну гарантію на продукцію. Гарантійний термін становить 12 місяців з дати поставки продукції.
2. Затримки кінцевого запуску з причин, що не лежать в основі Forankra, не продовжують термін гарантії відповідно до пункту 7.1
3. Про виявлення дефектів або несправностей контрагент зобов'язаний повідомити Forankra в письмовій формі протягом 7 днів з дати їх розкриття.
4. Зобов'язання Forankra за наданою гарантією охоплюють тільки дефекти, викликані належним використанням продуктів.Forankra не зобов'язана надавати гарантії в разі нормального зносу витратних деталей і дефектів
в результаті або у зв'язку із змінами, внесеними в продукт або його ремонт, який стався без попередньої письмової згоди Forankra. Forankra не зобов'язана здійснювати ремонт продуктів або надання інших послуг з гарантії в разі дефектів, що виникли з причин: неправильного монтажу і регулювання, перевищення технічних параметрів, використання не відповідних частин, неправильної експлуатації та технічного обслуговування.
5. На підставі ст.558 Цивільного кодексу до продажу продукції контрагентам не застосовуються положення про гарантії за дефекти продукції.

8. Умови експлуатації

1. Підрядник зобов'язаний використовувати продукцію за призначенням, з дотриманням безпеки роботи і зобов'язується дотримуватися всіх законів і правил, що стосуються використання продукції.

9. Форс-мажор

1. Forankra не несе відповідальності за порушення положень, якщо вони виникли в результаті форс-мажорних обставин, зокрема, війни, пожежі, повені, нещасного випадку, страйку, порушення зв'язку або зміни чинного законодавства.

10. Застосовне право, юрисдикція

1. Правові відносини з контрагентом регулюються польським законодавством, а для іноземних контрагентів, штаб-квартира яких знаходиться на території ЄС відповідно до "правил Європейського права контрактів".
2. Дві мови застосовуються на принципах еквівалентності, наприклад, Польська та англійська.
3. Польський суд, який має юрисдикцію над місцем Forankra, повинен бути компетентним щодо будь-яких суперечок, які можуть прямо або опосередковано виникнути з цих правил.

11. Прикінцеві положення

1. Forankra заявляє, а контрагент визнає і приймає, що всі технічні рішення, що застосовуються до продуктів, в тому числі на етапі узгодження пропозицій, є інтелектуальною власністю Forankra і підлягають юридичному захисту.
2. Сторони зобов'язуються дотримуватися конфіденційності, що стосується будь-якої інформації, що стосується продажів і функціонування
підприємства І контрагента.


Є питання, будь ласка, зв'яжіться з нами!