Forankra - wizja i podstawowe wartości firmy

WIZJA I PODSTAWOWE WARTOŚCI FIRMY

Nasza wizja i podstawowe wartości określają naszą kulturę w firmie, dają wyobrażenie o nas jako o partnerze oraz określają cel, do którego dążymy.

Wizja

Wizją Forankra jest sprawienie, aby bezpieczeństwo towarów podczas transportu było w łańcuchu dostaw najmocniejszym ogniwem.

Podstawowe wartości

Skuteczne działanie.

Podejmujemy inicjatywę, realizujemy plany i dotrzymujemy danego słowa.

Rzetelne partnerstwo.

Ponieważ ludzie, relacje i szacunek są dla nas najważniejsze.

Przyszłościowe myślenie.

Perspektywiczne spojrzenie i wybieranie rozwiązań zgodnych z zasadami zrównoważonego rozwoju.

Udostępnij