Różne metody zabezpieczaniu ładunku

Różne metody zabezpieczaniu ładunku

Zabezpieczenie ładunku może być realizowane przez wybrany sposób lub też kombinacje następujących metod:
•Blokowanie
Przykłady blokowania: ściany frontowe, kliny, worki wypełniające, klocki oraz belki.

•Mocowanie
Przykłady mocowania: mocowanie z użyciem pasów mocujących, łańcuchów z zastosowaniem różnego rodzaju i konstrukcji napinaczy (metoda siłowa). Osprzęt mocujący może być użyty w różnych konfiguracjach systemowych np. mocowanie od góry, mocowanie bezpośrednie oraz poprzez mocowanie pętlowe.

•Blokowanie
Oznacza, że transportowany towar jest mechanicznie blokowany do stałych elementów konstrukcyjnych w ramach danej przestrzeni ładunkowej.

Różne przykłady mocowania

Mocowanie pasami
Mocowanie za pomocą pasów tekstylnych jest jednym z najpopularniejszych sposobów zabezpieczania ładunku w transporcie. Jedną z najczęstszych metod mocowania pasami jest dociśnięcie towaru do podłoża w celu zwiększenia siły tarcia. Ładunek jest dociskany do podłoża, siła wynikająca z tarcia zostaje zwiększona i tym samym następuje blokowanie ustalonej pozycji ładunku w transporcie. Ten rodzaj mocowania stosowany jest w również w celu zapobiegania przewracania się ładunków. Wartość siły z jaką ładunek może zostać dociśnięty do podłoża, określona jest etykiecie pasa i oznaczona skrótem STF (Standard Tension Force).

Podczas stosowania metody bezpośredniej oraz pętlowej, istotnym parametrem jest parametr LC (Lashing capacity) czyli zdolność mocowania, określający z jaką siła może być obciążony pas oraz czy będzie ona wystarczająca, aby ładunek został zabezpieczony w sposób prawidłowy.


Mocowania łańcuchowe
Mocowanie łańcuchami jest stosowane tak samo jak mocowanie pasami z tą różnicą, że mocowanie za pomocą łańcuchów najczęściej realizowane jest metodą bezpośrednią. Wykorzystując łańcuchy klasy 8 lub klasy 10 można uzyskać zdecydowanie większe parametry zarówno dla LC, jak i dla STF.


Wbudowane urządzenia napinające
Napinacze najczęściej montowane są na stałe na zewnątrz przestrzeni ładunkowej. Występują w różnych konfiguracjach montażowych, rozmiarach i konstrukcjach. Mogą posiadać możliwość przechowywania taśmy podczas, gdy napinacz nie jest użytkowany. Do napinania taśmy służą specjalne korby lub dedykowane grzechotki o różnych długościach ramienia.

Określenie parametrów i oznaczeń pasów

Wybór sposobu mocowania uzależniony jest od rodzaju towaru, który ma zostać zabezpieczony a także rodzaju przewoźnika, który przewiezie ładunek (kolejowego, drogowego, morskiego, itp)

Od maja 2001 roku mocowania, z nielicznymi wyjątkami *, produkowane są zgodnie z normą EN-12195 ** w obrębie Unii Europejskiej. Te wiązania zaopatrzone są w oznaczenia, które zawiera co najmniej następujące informacje:

Zdolność mocowania (eng. Lashing capacity - LC)
Zdolność mocowania jest to siła określona jako maksymalne, dopuszczalne obciążenie naciągu. Jest ona wyrażana wartością, przy której pas może zostać użyty przy mocowaniu w układzie prostym lub pętlowym. Wartość ta jest podana w daN dla mocowania pasowego lub kN dla mocowania łańcuchowego.
1 daN ≈ 1 kg
1 kN = 100 daN

Nominalna Siła Ręczna (eng.Standard Hand Force - SHF)
The Standard Handeling Force the ratchet is designed for. Normally this is 50 daN (50 kg).

Nominalna siła napięcia (eng Standard Tension Force -STF)
Indicates the tensioning force received when the ratchet is handled with the given SHF (normally 50 daN). It is this value that is used calculating the need for top-over lashings (friction lashings).

Webb and chain identifying
On the label (or marking tag) is also noted what material the webbing is made of or what grade the loadbinder and chain is made of.

Siła zerwania (eng. Breaking Strength - BS)
The breaking strength is the force a new lashing shall withstand in straight pull. Which means that if the hooks are to be pulled straight away from each other the lashing shall perform at least the breaking strength stated.
In general Forankra does not quote this value on our lashings. Today cargo securing calculations should be done in accordance with EN 12195-1 even if formally the Swedish regulations TSVFS 1978:10 and VVFS 1998:95 are still in force until the ongoing revision is completed.

* e.g.a lashing on board a ship can be marked and constructed in a different way.
** EN 12195-2 for synthetic lashings, EN 12195-3 for chain lashings.

Calculating number of lashings needed for transport

In order to calculate number of lashings needed for transports and how to use them, contact us for a recommendation.

Udostępnij