Kliny i narożniki

Zabezpieczenia w postaci narożników są wykorzystywane do ochrony produktów i towarów przed uszkodzeniem podczas używania pasów lub wiązań. Poszczególne typy ograniczników natomiast, zapobiegają przed przesuwaniem się ładunku w trakcie transportu.