Absolwenci kierunku studiów dualnych Inżynieria Produkcji w Przemyśle 4.0 są specjalistami z wiedzą z zakresu inżynierii mechanicznej, w szczególności inżynierii produkcji i utrzymania ruchu, posiadającymi roczne doświadczenie zawodowe zdobyte w trakcie 3,5-letnich studiów. Znajdą zatrudnienie w firmach wdrażających nowoczesne rozwiązania, z branży spożywczej, metalowej, motoryzacyjnej w działach produkcyjnych, Lean Management oraz w utrzymaniu ruchu. Zdobyta w trakcie nauki wiedza oraz doświadczenie, pozwala absolwentom bardzo szybko dostosować się do stawianych wymagań zawodowych.

 

Celem kształcenia na studiach I stopnia studiów dualnych: Inżynieria Produkcji w Przemyśle 4.0. jest przygotowanie kadry, która będzie gotowa do podjęcia nowych, specjalistycznych zadań stawianych przez dynamicznie zmieniające się otoczenie społeczno-gospodarcze, poprzez dualne kształcenie studentów przez kadrę akademicką oraz doświadczonych praktyków przemysłowych.

W trakcie studiów będziesz miał możliwość realizacji stażu w firmie Forankra Pol Sp z o.o. oraz  m.in. w:

 1. ae group polska sp. z o.o.
 2. Animex Foods Sp. z o. o. sp.k. Oddział w Szczecinie
 3. Autocomp Management Sp. z o.o.
 4. Backer OBR Sp. z o.o.
 5. Bemo Motors Sp. z o.o.
 6. CERMAR INDUSTRY Sp. z o.o.
 7. Europa Systems Sp. z o.o.
 8. P. WENGLON Sp. z o.o. Sp.k.
 9. GOLD-MARK
 10. HKL Dekoracja Okien Sp z o.o.
 11. HURTOSTAL 2 Sp. z o.o.
 12. LM Wind Power Blades (Poland) Sp. z o.o.
 13. Radiometer Sp z o.o.
 14. Serwach Spółka z o.o. Spółka Komandytowa
 15. SOWA Zakład Obróbki Metali
 16. Stenqvist Poland Sp. z o.o.
 17. Wyroby Granitowe Wołczyk Sp. J.

 

Absolwenci kierunku są w szczególności przygotowani do:

 • Synergicznego wykorzystania wiedzy inżynierskiej z zakresu technologii produkcji i wiedzy z zakresu inżynierii produkcji,
 • Umiejętnego organizowania i nadzorowania procesów produkcyjnych, wspieranego wiedzą pozyskiwaną w ścisłej kooperacji z Przedsiębiorstwami regionu,
 • Zdobywania pogłębionej wiedzy z zakresu funkcjonowania układów mechatronicznych, systemów sterowania, problemów eksploatacyjnych i związanych z tzw. utrzymaniem ruchu,
 • Efektywnego zdobywania wiedzy i umiejętności w zakresie stosowania zaawansowanych systemów informatycznych w sferze zarządzania, gospodarowania zasobami w przedsiębiorstwie zgodnie z koncepcją Lean Management,
 • Kompetentnego kierowania zespołami ludzkimi oraz pracy w zespole zorientowanym projektowo,
 • Efektywnego funkcjonowania w realiach działalności produkcyjnej przedsiębiorstw.

Program kształcenia na kierunku Inżynieria produkcji w Przemyśle 4.0.pozwala na wykształcenie inżyniera, posiadającego umiejętności o solidnej podbudowie teoretycznej i dobrze przygotowanego do pracy w nowoczesnym przemyśle. Jego dużym atutem będzie doświadczenie praktyczne, zdobyte w trakcie realizowanych praktyk, których zakres został znacząco rozbudowany w porównaniu do klasycznego modelu kształcenia.

Taka koncepcja, o silnie interdyscyplinarnym charakterze oraz znaczącym zaangażowaniu przedsiębiorstw, umożliwi absolwentom płynne podjęcie obowiązków zawodowych u przyszłego pracodawcy lub dalsze kształcenie na drugim stopniu kierunków zgodnych z dziedziną naukową Inżynieria Mechaniczna.

Studia trwają 3,5 roku, w tym student zrealizuje aż 12 miesięcy stażu w przedsiębiorstwach.

Studenci rozpoczynający studia w roku akademickim 2019/2020 objęci zostaną wsparciem w ramach projektu Projekt pn. „Inżynieria produkcji w Przemyśle 4.0, finansowanego ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

Opiekunem projektu po stronie Forankra jest Operations Manager Marek Czeszejko.

 

Więcej informacji: www.inzprzyszlosci.zut.edu.pl