Forankra - Kodeks etyczny - podstawowe zasady współpracy

Kodeks etyczny

 

Forankra Pol Sp. z o.o. jest częścią grupy Axel Johnson International, a tym samym współdzieli ogólne wartości i wytyczne całej grupy. Oto najważniejsze informacje na temat naszego Kodeksu Etyki.

Kodeks Etyki Axel Johnson International stanowi rozszerzenie podstawowych wartości naszej firmy - skutecznego działania, rzetelnego partnerstwa oraz przyszłościowego myślenia. Odzwierciedla nasze przywiązanie do etycznych praktyk biznesowych  oraz do prawa  w państwach, w których działają.

Nasz Kodeks etyki dotyczy praw i obowiązków wszystkich pracowników naszej grupy i obejmuje zagadnienia etyczne na poziomie indywidualnym, jak i polityki dotyczącej naszych praktyk biznesowych. Jest to przesłanie, iż liczy się każde działanie, na co dzień.

Kliknij tutaj, aby przeczytać nasz Kodeks Etyki.

Kliknij tutaj, aby przeczytać więcej o opinii Axel Johnson International na temat zrównoważonego rozwoju.

Zgłaszanie wątpliwości.

Znajomość i przestrzeganie tego kodeksu to obowiązkowy element warunków zatrudnienia w firmie Forankra Pol Sp. z o.o. Zachęcamy do zgłaszania wszelkich podejrzanych zachowań. W pierwszej kolejności zwróć się do przedstawiciela kierownictwa w swojej organizacji. Jeśli chcesz zachować anonimowość, możesz skorzystać z systemu zgłaszania nieprawidłowości Forankra Pol Sp. z o.o., przeznaczonego do reagowania w sytuacjach drażliwych.

 

 

UDOSTĘPNIJ